Coppo 2018 Pul­tová škridla An­tická čer­vená

Pultová škridla slúži na uzavretie pultovej strechy. Ich pripevnenie musí byť zhotovené tak, aby bolo odolné proti búrkam. Každá pultová škridla musí byť priskrutkovaná pozinkovanými skrutkami, poprípade príchytkami.

Povrchová úprava Colorsystem
Záruka 50 rokov
Cena s DPH/ks 10.27