Ze­nit Od­vet­rá­va­cia škridla An­tická čer­vená

Odvetrávacia škridla slúži na odvod vzduchu z prevetraných strešných priestorov. Jej umiestnenie sa odporúča v druhom rade pod hrebeňom alebo v treťom rade nad odkvapovým systémom. Týmto sa zabezpečí plynulé prúdenie vzduchu pod krytinou. V prípade veľkej strešnej plochy môžu byť odvetrávacie škridly ukladané v posunutej polohe aj do dvoch línií. Dôležité je, aby bolo odvetrané každé pole medzi krokvami, a preto odvetrávacie škridly môžu byť umiestnené aj pozdĺž nárožia. Vetracia mriežka umiestnená pred otvorom odvetrávacej škridly zabezpečuje voľné prúdenie vzduchu a zároveň zabraňuje vniknutiu hmyzu a vtákov do podstrešia.

Povrchová úprava Colorsystem
Záruka 50 rokov
Cena s DPH/ks 9.07

Technické údaje

kus/paleta 30
Krycia šírka 300 mm
Rozmery 330 x 420 mm
Hmotnosť 6,00 kg/ks
Spotreba materiálu 1,5 ks/ 10m² (450 cm² = 15 ks/ 100 m²) alebo min. 1 ks do každého poľa medzi krokvami
Vetrací prierez ~30 cm2