Na tejto stránke máme pre Vás pripravené technické informácie o sklonoch striech a podložných debneniach:

 1. Kladačský plán
 2. Sklon strechy
 3. Pripevnenie škridiel
 4. Presiakavosť krytiny
 5. Podkladné debnenie, izolácia podkladného debnenia, podklad
 6. Typy podkladných debnení
 7. Strešná lata a kontralata

Kladačský plán

Strešnú krytinu v prípade škridiel Rundo a Zenit treba pokladať na väzbu; odporúča sa posun o 1/4 škridly v prípade Runda a posun o 1/2 škridly v prípade Zenitu.

Vlčanku, Danubiu, Coppo a Synus nie je nutné pokladať vo väzbe.

Sklon strechy

Na strechy pokryté škridlami Vlčanka, Danubia alebo Coppo so sklonom pod 22 stupňov treba dávať podkladné debnenie, izoláciu podkladného debnenia a podklad. Rovnaké stavebné opatrenie vyžadujú aj niektoré strechy nad 22 stupňov.

Strechy pokryté škridlami Rundo alebo Zenit so sklonom pod 27 stupňov vyžadujú vyššie uvedené opatrenia (podkladné debnenie, izoláciu, podklad).

Odbornú pomoc v prípade použitia podkladných debnení bližšie nájdete v Montážnom návode.

Pripevnenie škridiel

Strešná krytina vybavená betónovými škridlami:

 • so sklonom pod 45 stupňov nepotrebuje žiadne pripevnenie škrdiel, pretože hmotnosť strešnej krytiny sám o sebe zabezpečuje istotu proti búrkam.
 • so sklonom 45 až 60 stupňov treba prichytit klincom alebo príchytkou každú druhú škridlu.
 • so sklonom nad 60 stupňov každá škridla má byť prichytená.

Presiakavosť krytiny

Princíp fungovania presiakavosti
Presiakavosť krytiny ovplyvňuje sklon strechy. Čím strmšia je strecha, tým menej vody sa dostane pod strešnú krytinu a opačne. Voda sa pod strešnou krytinou odparí, odchádza von cez odvetrávacie škridly a tým nespôsobí škody na strešnej konštrukcií. Strechy s nízkym sklonom potrebujú podkladné debnenie, aby sa voda pretečúca cez škridly do vnútra strešnej konštrukcie čím skôr odparila.

Nepresiakavosť krytiny je možné stupňovať na základe inštrukcií montážného návodu.

Podložné debnenie, izolácia podložného debnenia, podklad

Je veľmi dôležité, aby každé podkrovie, povala bola pripravená s kvalitným podložným debnením, izoláciou podkladného debnenia. Na vytvorenie podlložného debnenia sa daju použiť iba vyskúšané, overené a na tieto účely vytvorené materiály.

Podložné debnenie, jeho izoláciu, treba stanoviť vopred počas plánovania. Na tento účel slúži aj publikácia Montážny návod s podrobnými technickými detailami o vyššie uvedenej tematike. Odlišné realizovanie podložného debnenia je možné len so súhlasom projektanta, na základe stavebného denníka a podľa dodržania pokynov Montážneho návodu.

 

Typy podkladných debnení

Na vytvorenie podložného debnenia sa dajú použiť iba vyskúšané, overené a na tieto účely vytvorené materiály.

Sieťovo vystužená fólia, kvôli jejvlastnostiam priepustnosti pary, sa nesmie bezprostredne dostať do kontaktu, na veľkej ploche, so stavebnými konštrukciami citlivými na vlhkosť (tepelná izolácia). Pod sieťovo vystuženými fóliami treba každopádne vytvoriť prevetrávaný priestor. Obojstranné prevetrávanie je potrebné zabezpečiť pri nárožiach, úžľabiach, prelomoch strechy. Treba si dať pozor aj na to, aby po pokrývačských prách nezamurovali odvetrávacie otvory, resp. aby hrúbka vzdušného priestoru medzi tepelnou izoláciou a podkladným debnením zostala v odchýlke podľa predpisov.

Paropriepustné fólie nie sú závislé od pary a od priameho kontaktu so stavebnými konštrukciami citlivými na vlhkosť, pretože tieto fólie kvôli špeciálnej povrchovej štruktúre prepustia paru po celej dĺžke fólie. Paropriepustné fólie môžu byť pripevnené na tepelnú izoláciu, niektoré jej typy aj na laty. V tomto prípade netreba vytvoriť ďalšiu prevetranú vrstvu vzduchu, tým sa zníži počet prípadných chýb a zjednoduší sa aj tvorba jednotlivých konštručných uzlových bodov. V prípade podkroví alebo podobných typov konštrukcií odporúčame používať paropriepustné fólie distribuované spoločnosťou Mediterran Slovakia s.r.o..

Počas realizovaní striech a používaní vyššie uvedených typov fólií treba dodržiavať predpisy v montážnom návode a výrobcom stanovený manuál.

Strešná lata a kontralata

Strešná lata

Kvalita strešných lát musí byť v súlade s normou STN 730035 I. triedy. Drevený materiál musí byť :

 • dobrej kvality,
 • so zachovaním tvaru,
 • a odolný proti vonkajším poškodeniam.
 • Odporúča sa aj chemické ošetrenie lát proti hmyzom a plesni.

Kontralata

Strešné laty a kontralaty treba pripevniť na drevené, oceľové a železobetónové trámy. Týmto bezpečným spôsobom je si investor istý, že nemusí rátať so škodlivými účinkami netransparentných materiálov.

Okrem kvality kontralaty je najdôležitejšia jej prierez. Pri malom priereze sa kontralaty medzi krokvami ohnú a spôsobia konštrukčné a estetické problémy. Preto investorom odporúčame, aby kontralaty s menším prierezom, ako sú uvedené v tabuľke, nepoužívali na strešné konštrukcie:

Vzdialenosť osi krokvy (cm)Prierez laty (mm)V obchodoch dostupné kontralaty (mm)
medzi 80-100 cm30/50 alebo 38/4830/50; 35/50
medzi 100-120 cm40/60 rezaním na mieru40/60 rezaním na mieru

(neodporúča sa vzdialenosť osy krokiev nad 120 cm)

Pri zabudovaní podložnej fólie je potrebné aj latovanie z kontralát, aby bola vytvorená vyhovujúca vetracia vzduchová medzera. Požadované množstvo vzduchu závisí od:

 • tvaru škridly,
 • sklonu strechy,
 • a od dĺžky krokvy.

Tieto fakrtory ovplyvnia tlakový rozdiel medzi vstupným (odkvap) a výstupným bodom (hrebeň).

Dodržiavanie veľkosti vzduchových medzier /viď tabuľku/ je odporúčané. V opačnom prípade sa môžu nastať problémy súvisiace s parotechnikou, ktoré dlhodobo môžu poškodiť strešnú konštrukciu.

Vlčanka, Danubia, Coppo

Dĺžka krokvyNajmenšia odporúčená vetracia vzduchová medzera (hrúbka kontralaty), ak sklon strechy je
16°-22°22°-30°nad 30°
do 10 m5,0 cm5,0 cm5,0 cm
medzi 10 a 15 m6,5 cm5,0 cm5,0 cm
medzi 15 a 20 m10,0 cm6,5 cm5,0 cm

Uvádzané hodnoty sú smerodajné, ktoré nie vždy korešpondujú s kontralatami dostupnými v obchodoch!

Rundo, Zenit

Dĺžka krokvyNajmenšia odporúčaná vetracia vzduchová medzera (hrúbka kontralaty), ak sklon strechy je
25°-30°30°-35°35°-45°nad 45°
do 10 m5,0 cm5,0 cm5,0 cm5,0 cm
medzi 10 a 15 m6,0 cm5,0 cm5,0 cm5,0 cm
medzi 15 a 20 m8,0 cm6,0 cm5,0 cm5,0 cm

Odporúča sa použiť hrubšie kontralaty v prípade škridiel Rundo, Zenit, Danubia a Coppo kvôli tvaru škridly.
Uvádzané hodnoty sú smerodajné, ktoré nie vždy korešpondujú s kontralatami dostupnými v obchodoch!

Vzdialenosti lát k správnemu pokrývaniu

Pri určení vzdialenosti lát k správnemu pokrývaniu treba brať do ohľadu, že uvedené hodnoty krycích šírok vznikajú sčítaním dĺžky krokvy a rastu dĺžky vyplývajúc z hrúbky kontralaty. Táto hodnota môže byť v prípade strmých striech pri kontralate s hrúbkou 50 mm až 8 cm!

V nasledujúcej tabuľke sme uviedli rast vzdialenosti lát v štyroch prípadoch v závislosti od sklonu strechy:

Hrúbka kontralatyRast dĺžky (cm), ak sklon strechy je
15°20°25°30°35°40°45°50°55°60°
501,341,822,322,883,504,185,005,967,148,66
601,612,182,803,464,205,046,007,158,5710,39
1002,683,644,645,767,008,3610,0011,9214,2817,32

 

Nastavenie predvoľby ochrany osobných údajov

  Potrebné

  Potrebné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

  wordpress-settings-{X}, wordpress-settings-time-{X}, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

  Preferenčné

  Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

  gdpr[privacy_bar], yco-visitor-group, terran-favourites

  Výkonnostné

  Výkonnostné súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú internetové stránky, napríklad na ktorú stránku návštevníci chodia najčastejšie. Tieto cookies slúžia k zlepšeniu fungovania internetových stránok.

  _ga, _gat, _gid, 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, _ceg.s, _ceg.u, _ceir, mf_user, act, c_user, datr, fr, sb, wd, xs, presence, _pin_unauth
  _ga, _gat, _gid, 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID
  _ceg.s, _ceg.u, _ceir
  _ga, _gid, mf_user
  act, c_user, datr, fr, sb, wd, xs, presence
  _pin_unauth