Obsah zabezpečil: Terran Slovakia s.r.o.
IČO: 36537420
DIČ: SK2020190623
Obchodný register: Okresný súd Trnava
Odiel: Sro
Adresa: Veľká Farma, 925 84 Vlčany
Tel: 421 31/77 94 942
Fax: 421 31/77 94 608
E-mail:

Údaje poskytovateľa

Názov spoločnosti: Y-collective Kft.
Adresa: 7621 Pécs, Király u. 42.
E-mail: