Terran strešné krytiny vďaka svojim prírodným farbám a surovinám harmonicky zapadajú do životného prostredia, týmto ale iba týmto spôsobom zohrávajú hlavnú úlohu pri formovaní životného prostredia, aj to iba po estetickej stránke.

V každom prípade sa snažíme chrániť životné prostredie!

Náš záväzok k ochrane životného prostredia potvrdzuje skutočnosť, že použité suroviny, proces výroby betónových škridiel a použitie betónových výrobkov sú v zásade ohľaduplné k životnému prostrediu. V našej továrni používame uzavretú technológiu, vďaka ktorej výroba škridiel spotrebuje oveľa menej energie, čo má za následok oveľa nižšie emisie. Napríklad náš systém recykluje odpadové vody vznikajúce počas procesu na ďalšie použitie.

Môže to byť prirodzenejšie?

Všetky suroviny použité pri výrobe našich výrobkov sú prírodného pôvodu.


Rozomletý vápenec (cement)

Riečny piesok


Voda

Oxid železitý

 

Cement, na ktorom je založená výroba, nie je nič iné ako zahrievanie vápenca a potom jeho mletie na jemný prášok. Ďalšou surovinou je riečny piesok. Pri výrobe našich výrobkov – podobne ako pri výrobe skla – sa používa iba starostlivo triedený, mimoriadne čistý piesok. Okrem vody sa do zmesi pridávajú farbivá oxidu železitého, ktoré sú tiež prírodnou látkou. Príkladom toho je skutočnosť, že niektoré kozmetické výrobky dokonca aj potraviny obsahujú toto ako farbivo.

Je dokázané, že je šetrný k životnému prostrediu

V prípade rôznych strešných krytín môžeme skúmať ich vzťah k ochrane životného prostredia. Toto ukazuje nasledujúca tabuľka. Z porovnania vyplýva – popri iných materiáloch strešných krytín – spotreba energie, emisie CO2 pri výrobe, hodnota záťaže odpadu výroby na prostredie, resp. ich celkový ekologický stav.

Prieskum pôsobenia výroby strešných krytín na životné prostredie, interpretovaný na ich životný cyklus:

 

Názov materiálu

Energia Záťaž prostredia  

Celkové hodnotenie (kv_číslo)

PET (kWh/m2) PET (kv_podčíslo) CO2eq(g/m2) CO2eq(kv_podčíslo) SO2eq(g/m2) SO2eq(kv_podčíslo)
Tŕstie 8,775 3 -71955 3 122,175 2 2,67
Drevené šindle 14 3 -16156 3 27,3 3 3,00
Prírodná bridlica 3 2 2 2,33
Pálené škridly 50 2 17500 2 61 2 2,00
Betónové škridly 10,56 2 6336 3 22,08 3 2,67
Hliníkové platne 615,6 0 113297,4 0 820,8 0 0,25
Oceľové platne 123 1 30592,5 1 156,675 1 1,00
Syntetická bridlica 54,72 2 19036,8 2 75,744 2 2,00
Bitúmenové šindle 70 2 5240 3 32,45 2 2,00
Umelohmotné platne 1 1 1 1,00

Zdá sa, že výroba betónových škridiel je na treťom mieste, čo sa týka spotreby energie a vplyvu na životné prostredie, po rákosoch a drevených šindľoch.

A za stav odpadu:

Názov materiálu Energia
(kv_podčíslo)
Recyrk. /-
(kv_podčíslo)
Celkové hodnotenie
(kv_podčíslo)
trstina 3 3 3
drevené šindle 3 3 3
prírodná bridlica 3 3 3
pálená škridla 3 3 3
betónová škridla 2 1 1,5
hliníkový plech 1 1 1
oceľový plech 1 1 1
umelá bridlica 2 1 1,5
bitúmenové šindle 2 1 1,5
plastové dosky 1 1 1

Celkové ekologické hodnotenie:

Názov materiálu Celkové hodnotenie
(kv_podčíslo)
trstina 2,53
drevené šindle 2,60
prírodná bridlica 2,27
pálená škridla 2,40
betónová škridla 2,23
hliníkový plech 1,06
oceľový plech 1,25
umelá bridlica 1,70
bitúmenové šindle 1,63
plastové dosky 1,25

Stupne odporúčania určené na základe čísiel kv (kvalitatívne):

  • 3: Veľmi odporúčané
  • 2: Napriek menším nevýhodám odporúčané
  • 1: Pre významné nevýhody neodporúčané
  • 0: Radšej sa vyhnúť
  • – : Informácie nie sú k dispozícii

Podľa výsledkov skúmania vplyvu výroby strešných krytín na životné prostredie, je výroba betónových škridiel z hľadiska spotreby energie a záťaže životného prostredia (emisie oxidu uhličitého a oxidu siričitého) na druhom mieste spolu tŕstím.

Je čas myslieť na betónové škridle ako na šetrné k životnému prostrediu!