V prípade rôznych strešných krytín môžeme skúmať ich vzťah k ochrane životného prostredia. Toto ukazuje nasledujúca tabuľka. Z porovnania vyplýva – popri iných materiáloch strešných krytín – spotreba energie, emisie CO2 pri výrobe, hodnota záťaže odpadu výroby na prostredie, resp. ich celkový ekologický stav.

Prieskum pôsobenia výroby strešných krytín na životné prostredie, interpretovaný na ich životný cyklus:

Názov materiáluEnergiaZáťaž prostrediaCelkové hodnotenie (kv_číslo)
PET (kWh/m2)PET (kv_podčíslo)CO2eq(g/m2)CO2eq(kv_podčíslo)SO2eq(g/m2)SO2eq(kv_podčíslo)
Tŕstie8,7753-719553122,17522,67
Drevené šindle143-16156327,333,00
Prírodná bridlica3222,33
Pálené škridly5021750026122,00
Betónové škridly10,5626336322,0832,67
Hliníkové platne615,60113297,40820,800,25
Oceľové platne123130592,51156,67511,00
Syntetická bridlica54,72219036,8275,74422,00
Bitúmenové šindle7025240332,4522,00
Umelohmotné platne1111,00

Zdroj: www.foek.hu

Stupne odporúčania určené na základe čísiel kv (kvalitatívne):

  • 3: Veľmi odporúčané
  • 2: Napriek menším nevýhodám odporúčané
  • 1: Pre významné nevýhody neodporúčané
  • 0: Radšej sa vyhnúť
  • – : Informácie nie sú k dispozícii

Podľa výsledkov skúmania vplyvu výroby strešných krytín na životné prostredie, je výroba betonových škridiel z hľadiska spotreby energie a záťaže životného prostredia (emisie oxidu uhličitého a oxidu siričitého) na druhom mieste spolu tŕstím.

Je čas myslieť na betónové škridle ako na šetrné k životnému prostrediu!