Výroba betónových škridiel v minulosti

Počiatky manuálnej výroby betónových škridiel siahajú do začiatku 20.storočia. Vlhká betónová zmes sa lisovala vlastnou fyzickou silou na špeciálne vytvorenú kovovú šablónu. Na tento proces sa požívala tyč zo zliatiny, ktorej tvar zodpovedal profilu škridly. Touto tyčou lisovali betón na preddefinovanú formu. Sila lisovania bola veľmi dôležitá z hľadiska pevnosti produktu, preto táto práca vyžadovala výnimočnú fyzickú silu.

Výroba betónových škridiel v súčasnosti

Súčasná výrobná technológia použitá v našom závode patrí medzi najvyspelejšie technológie. Starostlivo selektované suroviny tvoria betónovú zmes v miešačke riadenej počítačom. Zárukou dosiahnutia vysokej kvality produktov je zachovanie konštantnej receptúry komponentov.Výsledkom špičkovej technológie sú recyklované materiály a odpad, pri splnení najvyšších požiadaviek ochrany životného prostredia.

Na výrobnej linke sa hliníkové formy kontinuálne posúvajú ku sušiacej komore. Pred ňou sa plnia hliníkové formy betónovou zmesou. Komora obsahuje nasledujúce komponenty:

– hlavicu,
– posúvaciu jednotku,
– lisovaciu jednotku,
– rezaciu jednotku a
– elektrickú riadiacu jednotku.

Na konci komory je zabudovaný stroj na presné určenie tvaru škridly. Zmes je postupne dávkovaná z miešačky cez pohyblivý pás na hliníkové formy. Množstvo zmesi automaticky reguluje počítač, senzor. Miešačka zabezpečuje plynulé prúdenie betónovej zmesi do výrobnej hlavy. Valec nalisuje zmes na formy a neskôr formy presunie do zadnej časti komory.

img-0334-kicsi-cmscrop

Rezanie na mieru

Škridly sú rezané na presnú veľkosť pomocou hydraulického noža a tie sú následne rovnomerne rozmiestnené na výrobnom páse.
img-0341-kicsi-cmscrop

 

Povrchová úprava

Po rezaní sú povrchy škridiel ošetrené špeciálnym akrylovým povlakom.

Sušenie, tuhnutie škridiel

Nastriekané surové škridly na hliníkových formách sú uložené v kruhovom sušiči, kde pomocou tepla tvrdnú. Keď sú produkty dostatočne pevné, automaticky sú preradené na výrobný pás. Nakoľko proces tuhnutia betónových škridiel je založený na výmene tepla, preto v sušičke je potrebné iba zabezpečiť dostatočné teplo pre jeho rotáciu. Aj tento úsek výroby je dôkazom ekonomickej prevádzky s nízkou spotrebou energie.

img-0382-cmscrop

Balenie škridiel

Zo zatuhnutých škridiel výrobný pás oddeľuje hliníkové formy a samotné škridly sú striekané ďalšou vrstvou farby, podľa potreby a typu krytiny. Po tomto kroku nasleduje balenie výrobkov.

img-0362-cmscrop

img-0373-cmscrop

Škridly sú balené po danom počte do zmršťovacej fólie na plnoautomatickej linke, následne sú umiestnené na paletu, pričom na jednu paletu sa zmestí šesť balíkov. Naložená paleta je opäť zabalená do veľkej zmršťovacej fólie, aby sa ešte viac zvýšil štandard bezpečného transportu.