Webová stránka https://terran.sk/ (ďalej len: „Webová stránka“) prevádzkovaná spoločnosťou Mediterran Slovakia s.r.o. (Identifikačné číslo organizácie /IČO/: 36 537 420, sídlo: Veľká Farma, 925 84 Vlčany; ďalej len: „Terran”) využíva tzv. súbory cookie, respektíve obdobné technologické prostriedky, na ktoré sa pre účely tohto oznamu budeme odvolávať ako na cookie.

Pri návšteve webovej stránky môžete poskytnúť súhlas s využívaním súborov cookies za účelom lepšej kvality prehliadania stránky, resp. za účelom zobrazovania ponúk personalizovaných na základe Vašej online aktivity. Táto stránka obsahuje všetky informácie v súvislosti s používaním súborov cookies uplatňovaným na našej Webovej stránke.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé balíky súborov, ktoré vyhľadávač ukladá na Vaše zariadenie na základe požiadavky webovýsh stránok (webových serverov). Webové stránky v nich uchovávajú dočasné, no z ich hľadiska dôležité informácie týkajúce sa služieb poskytovaných prostredníctvom webstránok, s tým spojenú identifikáciu užívateľov, pre zlepšenie kvality prehliadania stránok, zobrazovanie ponúk personalizovaných na základe online aktivity užívateľa, resp. za účelom analyzovania návštevnosti našich webových stránok.

Newsletter

Pokiaľ Vás kontaktujeme e-mailom vo formáte HTML, tieto obsahujú tzv. „web bacon“ alebo obdobné technológie, napr. neviditeľné GIF súbory (clear GIF) alebo „pixel tag-y“. Tieto súbory poskytujú spätnú väzbu o tom, či ste e-mail obdržali, resp. či ste ho otvorili a klikli na linky alebo iný obsah daného e-mailu. Tieto technológie spravidla umiestňujú na webových stránkach, resp. v e-mailoch voľným okom neviditeľný obrázok a poskytujú také informácie ako napr. IP adresa zariadenia, ktoré ste na prehliadanie použili, URL adresa webstránky alebo e-mailu alebo iné identifikátory, čas prehliadania, typ použitého prehliadača a identifikátor súborov cookies umiestnených na danom zariadení v minulosti.

Súhlas s používaním súborov cookies

Pri načítaní Webstránky sa zobrazí políčko, prostredníctvom ktorého Vás požiadame o poskytnutie súhlasu s používaním súborov cookies. Ak súhlasneposkytnete, budú na Vaše zariadenie umiestnené výlučne také súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska prehliadania Webstránky (ich zoznam je uvedený v časti „Aké súbory cookies používame?“).

Ako môžete regulovať používanie súborov cookies?

Používanie súborov cookies môžete regulovať pomocou nastavení Vášho prehliadača.

Základné nastavenia väčšiny prehliadačov umožňujú používanie cookies. Nastavenia ohľadom súborov cookies najrozšírenejších prehliadačov môžete nájsť na nasledovných weboch:

Ak prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača zablokujete používanie súborov cookies, webové stránky alebo niektoré ich funkcie budú nedostupné až dovtedy, kým neobnovíte používanie súborov cookies, teda kým nebude ich blokovanie deaktivované. Možnosť zmeniť nastavenia a tým aj používanie súborov cookies je k dispozícii neobmedzene.

Prostredníctvom nastavení prehliadači si zároveň môžete vymazať tie súbory cookies, ktoré boli na Vaše zariadenie umiestnené v minulosti.

V prípade súborov cookies používaných nástrojom Google Analytics spoločnosť Google sprístupnila doplnok prehliadača, ktorým je možné takéto súbory cookies zablokovať. Podrobné informácie o tomto doplnku získate tu:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uvedené webové stránky, informácie a doplnky (programy) sú plne nezávislé od Mediterran Slovakia s.r.o., preto spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. nie je oprávnená poskytnúť oznam v súvislosti s ich dostupnosťou či informáciách uvedených v daných programoch.

Aké súbory cookies používame?

Súbory cookies môžu môžu byť buď „dočasné“ alebo „trvalé“. Trvalé cookies sú prehliadačom uchovávané na dobu určitú, za predpokladu, že ich nevymažete skôr. Dočasné súbory cookies sú vymazané automaticky po zatvorení prehliadača.

Súbory cookies ďalej môžu byť „vlastné“ a „tretích osôb“. Vlastné súbory cookies umiestňujú weby spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o., zatiaľ čo súbory cookies tretích osôb (napr. používané nástrojom Google Analytics) používa aj spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o., no na zariadenia užívateľov ich umiestňujú nezávislí poskytovatelia služieb.

Vlastné súbory cookies

Typ/účel Názov súboru cookie Doba platnosti Ďalšie informácie
Analytika currentDevice Aktuálna návšteva  

Tieto súbory cookies zbierajú údaje o používaní webstránky.

ga_ee_transactions 2 roky
loginStatus Aktuálna návšteva
shipmentModeOutletEnabled Aktuálna návšteva
shipmentModeSelectedOption Aktuálna návšteva
handsetInsuranceSelected Aktuálna návšteva
handsetInsuranceMonthlyFee Aktuálna návšteva
Chod hlavných funkcií webstránky tolid […] [Tieto súbory cookies umožňujú chod niektorých funkcií webstránky, zaznamenávajú produkty a služby prehliadané užívateľom, umožňujú prihlásenie sa na webstránku ]
polsso […]
ssoid […]
s_terminal_groups4 […]
s_foreign_user_properties […]
s_user_session_id […]
sctrackvisited 1 týždeň
sctrackregistered 1 týždeň
ASP.NET_SessionId Aktuálna návšteva
PHPSESSID Aktuálna návšteva
cto_lwid [Aktuálna návšteva???]
SID [Aktuálna návšteva???]

 

Súbory cookies tretích osôb

Typ/účel Názov súboru cookie Doba platnosti Poskytovateľ a ďalšie informácie
Zobrazovanie reklamy na  Facebook-u   […] Aktuálna návšteva Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko; www.facebook.com/about/privacy)

 

Tieto súbory cookies na základe histórie prehliadania užívateľa umiestňujú personalizovanú reklamu.

 

Podrobné informácie a nastavenia súborov cookies: www.facebook.com/policies/cookies

IDE […]
Zobrazovanie reklamy na Google _dc_gtm […] Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké)

 

Tieto súbory cookies na základe histórie prehliadania užívateľa umiestňujú personalizovanú reklamu.

 

Podrobné informácie a nastavenia súborov cookies: https://policies.google.com/privacy?hl=sk a

https://policies.google.com/technologies/types

 

Informácie ohľadom prenosu údajov mimo EHP: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sk

__utmc Aktuálna návšteva
Analýza užívania webu – Google __utmt 10 minút Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké)

 

Tieto súbory cookies zbierajú a analyzujú údaje o návšteve webu. Na základe takto zaznamenávaných informácií je možné vypracovať správy pre účely ďalšieho vývoja webových stránok. Súbory cookies anonymne zaznamenávajú prevažne nasledovné informácie: (i) počet návštevníkov Webstránky, (ii) z akých iných webov boli návštevníci na Webstránku navigovaní, (iii) ktoré lokality Webstránky užívatelia navštívili.

 

Podrobné informácie a nastavenia súborov cookies:

www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sk

 

Informácie ohľadom prenosu údajov mimo EHP: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sk

__utmb 30 minút (od vzniku alebo zmeny)
__utmz 6 mesiacov (od vzniku alebo zmeny)
__utma 2 roky (od vzniku alebo zmeny)
_ga 2 roky
_gat 1 minúta
_gid 1 deň
_gaexp Variabilná (prevažne 90 dní)
Meranie/testovanie užívania Webstránky – Google / Optimize __hssrc Aktuálna návšteva Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké)

 

Tieto súbory cookies slúžia na

meranie a testovanie webových stránok za účelom ich ďalšieho vývoja.

 

Podrobné informácie a nastavenia súborov cookies:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#optimize

 

Informácie ohľadom prenosu údajov mimo EHP: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sk

__hssc 30 minút
hubspotutk 10 rokov
personalization_id […]
YSC Aktuálny návšteva
Integrované médiá – Youtube PREF […] Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké)

 

Tieto súbory cookies slúžia na zobrazovanie personalizovaných reklamných oznamov na základe histórie prehliadania užívateľov.

 

Podrobné informácie a nastavenia súborov cookies: https://policies.google.com/privacy?hl=sk a

https://policies.google.com/technologies/types

 

Informácie ohľadom prenosu údajov mimo EHP: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sk

VISITOR_INFO1_LIVE […]

 

Ďalšie informácie

Podrobné informácie ohľadne Vašich práv a spracúvania Vašich osobných údajov sú dostupné v Ozname o spracúvaní osobných údajov spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o.