V publikácii Montážny návod sa nachádzajú tematické celky a informácie ohľadom technických parametrov našich produktov, ich montáže a detaily nákresov.

Stiahnuť Montážny návod

1. Povrchové úpravy

2. Produkty

3. Betónové výrobky

3.1. Produktová línia s vlnitým profilom
3.1.1. Danubia, Vlčanka, Coppo 2018
3.1.2. Synus

3.2. Produktová línia s plochým profilom

3.2.1. Zenit Max
3.2.2. Rundo
3.2.3. Zenit
3.3. Prvky vytvorenia nárožia a hrebeňa

4. Doplnky k strešnému systému

4.1. Prvky vytvorenia nárožia a hrebeňa
4.2. Vytvorenie odkvapovej hrany.
4.3. Vytvorenie úžľabia
4.4. Vytvorenie štítového a komínového lemu
4.5. Prestup strechy a presvetlenie
4.6. Pohyb na streche
4.7. Poistné hydroizolácie
4.8. Ochrana pred bleskom
4.9. TERRANterm

5. Plánovacie a montážne predpisy

5.1. Statické dimenzovanie
5.2. Vodotesné krytie
5.3. Montáž betónových škridiel
5.4. Odvetrávanie
5.5. Plánovacie a montážne predpisy pre škridly s vlnitým profilom
5.5.1. Krycia dĺžka – Vlčanka, Synus, Danubia, Coppo 2018
5.5.2. Krycia šírka – Vlčanka, Danubia, Coppo 2018
5.5.3. Krycia šírka – Synus

5.6. Plánovacie a montážne predpisy pre škridly s plochým profilom

5.6.1. Krycia dĺžka – Zenit MAX

5.6.2. Krycia šírka – Zenit MAX

5.6.3. Krycia dĺžka – Rundo, Zenit
5.6.4. Krycia šírka Rundo
5.6.5. Krycia šírka Zenit
5.7. Podstrešie
5.7.1. Tabuľka tried tesnosti
5.7.2. Klasifikácia poistných hydroizolácií – prehľad
5.8. Detaily triedy tesnosti 2
5.8.1. Fólia, Kontralata
5.8.2. Odkvap, Latovanie
5.8.3. Krajná škridla
5.8.4. Hrebeň
5.8.5. Nárožie
5.8.6. Bočné napojenie na stenu
5.8.7. Predné napojenie na stenu
5.8.8. Komín
5.8.9. Pult
5.9. Ochrana proti zosuvu snehu
5.9.1. Umiestnenie snehových hákov – kladenie škridiel na strih
5.9.2. Umiestnenie snehových hákov – kladenie škridiel na väzbu

6. Záruka

6.1. Podmienky záruky a vybavenie
6.2. 15 Ročná záruka na funkčnosť plastových a kovových doplnkov

7. Regionálni zástupcovia