Prestupový adaptér na slnečný kolektor

Prvok umožňuje prestup vodičov médií zo slnečných kolektorov

Technické údaje

Spotreba materiálu 1 ks /jeden prestup
Spôsob upevnenia "Zacvaknutím"
Rozmery Priemer otvoru 10 - 70 mm
Materiál špeciálne PVC odolné proti UV žiareniu
Druh škridle Všetky typy našich krytín
Hmotnosť 379 g
Trieda tesnosti 2, 3, 4, 5, 6