Anténna prechodka

Anténna prechodka umožňuje prestup tyčí s kruhovým prierezom, ako držiak antény, elektrickej prípojky a pod. Používa sa pri sklone strechy od 20 do 50 stupňov. Hornú časť je potrebné pri vývode odrezať na požadovaný prierez. Hornú škáru treba zatesniť silikónom. Vývod k základnej škridle zabezpečíme priklepnutím.

Technické údaje

Použitie Prestup tyčí, káblov cez strechu
Spotreba materiálu 1 ks / jeden prestup
Spôsob upevnenia "Zacvaknutím"
Rozmer Priemer otvoru 22 - 60,5 mm
Materiál špeciálne PVC odolné proti UV žiareniu
Hmotnosť 300 g
Trieda tesnosti 2, 3, 4, 5, 6