Základná prestupová škridla

Slúži na pripevnenie adaptéra pre anténny a kanalizačný nástavec. Jej pripevnenie k strešnej late sa zhotoví pomocou ohnutého drôtu. Miesta príchytiek na adaptéri treba vyvŕtať. Nie je kompatibilná s adaptérom pre turbokomín.

Technické údaje

Použitie Prestup odvetrávacích potrubí cez strechu
Spotreba materiálu 1 ks /jeden prestup
Spôsob upevnenia Priskrutkovaním
Rozmery 330 x 420 mm, priemer otvoru 110 mm
Materiál Špeciálne PVC odolné proti UV žiareniu
Druh škridle Všetky typy našich krytín
Hmotnosť Vlnité škridle 860 g, ploché škridle 850 g
Trieda tesnosti 2, 3, 4, 5, 6