Prestupová škridla + odvetrávací komín D150 / DANUBIA

Set je výstupným bodom v systéme účinného prúdenia vzduchu v budovách. Prvok je určený pre odvetranie prieduchov s veľkým priemerom. Konštrukcia s optimalizovaným prietokovým správaním zaručuje nízke tlakové straty. Vďaka svojmu vysokému odvetrávaciemu výkonu sú zvlášť vhodné pre napojenie na jednotky, ktoré sú poháňané elektromotorom, ako sú digestor alebo rekuperácia. Všetky komponenty sú súčasťou jedného balenia, ktoré sa skladá z neizolovaného odvetrávacieho komína, prestupovej škridle a príslušného spojovacieho materiálu.

Technické údaje

Použitie Prestup odvetrávacích potrubí cez strechu
Spotreba materiálu 1 ks / jeden prestup
Spôsob upevnenia Priskrutkovaním
Rozmery 330 x 420 mm, priemer otvoru 150 mm
Materiál špeciálne PVC odolné proti UV žiareniu
Druh škridle Coppo 2018, Danubia, Synus, Vlčanka
Hmotnosť 1700 g
Trieda tesnosti 2, 3, 4, 5, 6