Presvetľovacia škridla Synus

Presvetľovacia škridla slúži na osvetlenie podkrovia. Jej tvar a zabezpečuje priliehanie k povrchu, rozmery sú totožné so základnou škridlou. Jej pripevnenie sa nerealizuje priklincovaním, ale individuálnymi nosnými háčikmi na dvoch miestach. Priesvitné plexi škridly odolávajú mechanickým a poveternostným vplyvom.

Technické údaje

Anwendbar Synus
Materialbedarf min. 1 ks/ presvetlenie
Befestigung v dvoch bodoch s príchytkami škridly
Rozmer 330 x 420 mm
Abdeckungsbreite 300 mm
Presvetľovacia škridla Synus
Cena/ks 60.05
Možnosť použitia pri produktoch:
  • Synus
    Synus