Snehový hák

Prvok zabraňuje zosúvaniu snehu zo strechy. Jeho zabudovanie sa odporúča predovšetkým od druhého radu od odkvapovej hrany. Na väčšej ploche sa dá docieliť účinné zachytenie snehu jeho rovnomerným rozmiestnením. Pri vlnitých škridlách sa protisnehový prvok položí do žľabu škridly, pri plochých škridlách musí ležať v strede prvku. V prípade strmých a vysokých striech odporúčame použiť mrežové sneholamy.

Technické údaje

Použitie Ochrana proti zosuvu snehu
Spotreba materiálu Podrobnosti nájdete v kapitole "5.9. Ochrana proti zosuvu snehu" na strane 58
Spôsob upevnenia Založením na škridly
Rozmery 34 x 55 mm
Materiál Poplastovaný oceľový plech
Druh škridle Coppo 2018, Danubia, Rundo, Vlčanka, Zenit, Zenit Max
Hmotnosť 160 g
Trieda tesnosti 2, 3, 4, 5, 6