Bisnode Selected Premium Company /top Slovenské spoločnosti vo svojom odbore/.

Naša spoločnosť získala za rok 2018 certifikát Bisnode Selected Premium Company.

Odborové ocenenie, ktoré na Slovensku získalo iba 0,27% firiem, nám udelila spoločnosť  Bisnode, ktorá spolu s partnerom Superbrands udeľuje ocenenia spoločnostiam  z rôznych oblastí  formou certifikátu Selected Premium Company.

Ocenenie potvrdzuje príslušnosť k tým najlepším firmám v danom odbore, dlhodobú úspešnosť, dôveryhodnosť a inovatívnosť. Poskytuje nezávislý pohľad na finančnú aj nefinančnú bonitu našej firmy. Vyjadruje jej súčasný stav, finančnú situáciu a predpoklad budúceho rizika. Naša spoločnosť získala najvyššie skóre v hodnotení AAA, čo dokazuje jej vysokú kvalitu a plnenie si záväzkov voči zákazníkom a dodávateľom na najvyššej úrovni.

Toto ocenenie si veľmi vážime, znamená to pre nás ešte vyššiu zodpovednosť voči našim obchodným partnerom, zamestnancom a voči celej spoločnosti.

Oficiálny certifikát si môžete pozrieť TU.