V nadväznosti na preventívne a reštriktívne opatrenia prijaté dňa 12. marca 2020 na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 nie je možné uvedené veľtrhy zorganizovať. Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že spoločnosť Incheba, a.s. pristúpil k rozhodnutiu presunúť termín konania veľtrhov na dátum, ktorý umožní ich bezpečnú a bezproblémovú organizáciu a realizáciu.

V súčasnej neustále sa meniacej situácii vyvíjajú maximálne úsilie na to, aby minimalizovali akékoľvek negatívne dosahy a veria, že nový termín výstavy bude možné v závislosti od ďalšieho vývoja stanoviť čo najskôr.

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.