1. Základné informácie

Súťaž je určená pre pokrývačov striech, realizačné a pokrývačské firmy na území Slovenska. Účelom súťaže je získať body za realizované strechy, za ktoré si môžete objednať tovar z našej ponuky. Konkrétnejšie viď. leták. Do súťaže sa započítavajú len tie strechy, ktoré boli pokryté škridlami Terran, kúpené na Slovensku. Na konkrétny objekt /strechu/ si môže nárokovať body iba jeden subjekt /firma, pokrývač, realizačná firma/. Body je možné získať nie len za objednané základné škridle ale aj za objednané vybrané doplnky: strešné fólie, pásy pod hrebenáče, držiak hrebeňovej laty, ochranný pás proti vtákom, ochranné vetracie mriežky, príchytku hrebenáča. K objednávke tovaru je potrebné pripojiť aj vami vyplnené tlačivo /originál alebo kópia/ „Veľká Súťaž 2023″.

 

2. Trvanie súťaže

Do súťaže sa započítavajú strechy vyskladnené od 1.7.2023 do 31.10.2023
Objednávku Vami vybraných cien môžete poslať najneskôr do 30.11.2023
Produkty z ponuky dodáme do 22.12.2023.

Oblečenie si vyberajte dôkladne, nakoľko ich Terran Slovakia s.r.o. v rámci tejto súťaže dodatočne nevymení.

 

3. Infolinka

V prípade otázok alebo nedorozumení sme vám k dispozícií na telefónnom čísle 0911/890 989 alebo na
mailovej adrese .
Prajeme vám príjemné súťaženie!