Krycia dĺžka, vzdialenosť lát – Vlčanka, Danubia, Coppo 2018 a Synus

Dĺžka škridiel je 42 cm pri každom type. Prekrytie sa mení v závislosti od sklonu strechy, čo spôsobuje rozdielne vzdialenosti lát. V tejto závislosti ani spotreba materiálu – škridiel – nepredstavuje vždy 10 ks/m2.

Predpisy na použiteľné plné debnenie a ich používanie sa nachádzajú v montážnom návode.

Pri kalkulácii vzdialenosti lát jednotlivých kategórií sme všeobecne brali do úvahy 33 cm-ú vzdialenosť odkvapovej laty, pričom lata hrebeňa je závislá od sklonu strechy. Výsledky sme vypočítali podľa nasledovného vzorca:

Krycia dĺžka = e + (n – 1) × LT + gPričom:

  • e je vzdialenosť odkvapovej laty (cm);
  • n je počet radu škridiel (ks);
  • LT je vzdialenosť lát (cm);
  • g je vzdialenosť laty hrebeňa (cm).

Krycia dĺžka, vzdialenosť lát- Zenit MAX

Dĺžka škridiel je v prípade každého typu 42 cm. Prekrytie škridiel závisí od sklonu strechy, z čoho sa odvíja vzdialenosť a počet strešných lát. Najmenšie dovolené
prekrytie je 8 cm. Spotreba škridiel je podľa sklonu strechy 9,8 -10,58 ks/m2.

 

Predpisy na použiteľné plné debnenie a ich používanie sa nachádzajú v montážnom návode.

Pri kalkulácií vzdialenosti lát jednotlivých kategórií sme všeobecne vzali do úvahy 30 cm-ú vzdialenosť odkvapovej laty a 5 cm-ú vzdialenosť laty hrebeňa. Výsledky sme vypočítali podľa vzorca:

Krycia šírka = e + (n – 1) × LT + g.

Pričom:

  • e je vzdialenosť odkvapovej laty (cm);
  • n je počet radu škridiel (ks);
  • LT je vzdialenosť lát (cm);
  • g je vzdialenosť laty hrebeňa (cm).

Pozor! Ku krycej dĺžke treba prirátať aj rast dĺžky vyplývajúci z rozmeru kontralaty. Tabuľka obsahuje hodnoty zaokrúhlené na desatinné čísla. Primeraný výsledok dosiahneme, ak berieme do úvahy presnosť realizácie.

Krycia dĺžka, vzdialenosť lát- Rundo, Zenit

Dĺžka škridiel je v prípade každého typu 42 cm. Prekrytie škridiel závisí od sklonu strechy, z čoho sa odvíja vzdialenosť a počet strešných lát. Najmenšie dovolené
prekrytie je 11 cm. Spotreba škridiel je podľa sklonu strechy 11-12 ks/m2.

Sklon krytin

Predpisy na použiteľné plné debnenie a ich používanie sa nachádzajú v montážnom návode.

Krycia šírka

Ak poznáme celú kryciu šírku, dá sa vypočítať konštrukčná šírka, a tým pádom aj počet škridiel.

Pri konštrukčnej šírke treba brať ohľad na to, že kvôli technológii výroby škridiel môžu vzniknúť rozmerové odchýlky ± 1 mm, tým pádom uvedené hodnoty majú informatívny charakter.

Vlčanka, Danubia, Coppo 2018

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!

Synus

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!

Zenit MAX “A”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!

Zenit MAX “B”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!

Rundo “A”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!

Rundo “B”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!

Rundo “C”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!

Rundo “D”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!

Zenit “A”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!

Zenit “B”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!

Viac sa dozviete z Montážneho návodu: