Krycia dĺžka, vzdialenosť lát – Vlčanka, Danubia, Coppo 2018 a Synus

Dĺžka škridiel je 42 cm pri každom type. Prekrytie sa mení v závislosti od sklonu strechy, čo spôsobuje rozdielne vzdialenosti lát. V tejto závislosti ani spotreba materiálu – škridiel – nepredstavuje vždy 10 ks/m2.

Sklon krytiny Najmenšie prekrytie Najväčšia vzdialenosť Odporúčaná vzdialenosť laty odkvapu Odporúčaná vzdialenosť laty hrebeňa Spotreba škridiel (ks/m2) Hmotnosť krytiny (kg/m2)
Vlčanka, Danubia, Coppo 2018 Synus
10-13,9° 10 cm 32 cm 35 cm
5 cm
10,58 47,61 41,26
14-21,9° 10 cm 32 cm 33 cm 5 cm 10,58 47,61 41,26
22-29,9° 9 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,10 45,45 39,39
nad 30° 8 cm 34 cm 33 cm 4 cm 9,80 44,10 38,22

Predpisy na použiteľné plné debnenie a ich používanie sa nachádzajú v montážnom návode.

Pri kalkulácii vzdialenosti lát jednotlivých kategórií sme všeobecne brali do úvahy 33 cm-ú vzdialenosť odkvapovej laty, pričom lata hrebeňa je závislá od sklonu strechy. Výsledky sme vypočítali podľa nasledovného vzorca:

Krycia dĺžka = e + (n – 1) × LT + g

Pričom:

  • e je vzdialenosť odkvapovej laty (cm);
  • n je počet radu škridiel (ks);
  • LT je vzdialenosť lát (cm);
  • g je vzdialenosť laty hrebeňa (cm).

Krycia dĺžka, vzdialenosť lát – Rundo, Zenit

Dĺžka škridiel je 42 cm pri každom type. Prekrytie sa mení v závislosti od sklonu strechy, čo spôsobuje rozdielne vzdialenosti lát. V tejto závislosti ani spotreba materiálu – škridiel – nepredstavuje vždy 11-12 ks/m2.

Sklon krytiny Najmenšie prekrytie Najväčšia vzdialenosť Odporúčaná vzdialenosť laty odkvapu Odporúčaná vzdialenosť laty hrebeňa Spotreba škridiel (ks/m2) Hmotnosť krytiny (kg/m2)
Rundo Zenit
20-21,9° 14 cm 28 cm 34 cm
5 cm
11,9 52,36 57,12
22-29,9° 14 cm 28 cm 30 cm 5 cm 11,9 52,36 57,12
30-34,9° 13 cm 29 cm 30 cm 5 cm 11,49 50,56 55,15
35-44,9° 12 cm 30 cm 30 cm 5 cm 11,11 48,88 53,33
nad 45° 11 cm 31 cm 30 cm 5 cm 10,75 47,3 51,6

 

Predpisy na použiteľné plné debnenie a ich používanie sa nachádzajú v montážnom návode.

Pri kalkulácií vzdialenosti lát jednotlivých kategórií sme všeobecne vzali do úvahy 30 cm-ú vzdialenosť odkvapovej laty a 5 cm-ú vzdialenosť laty hrebeňa. Výsledky sme vypočítali podľa vzorca:

Krycia šírka = e + (n – 1) × LT + g.

Pričom:

  • e je vzdialenosť odkvapovej laty (cm);
  • n je počet radu škridiel (ks);
  • LT je vzdialenosť lát (cm);
  • g je vzdialenosť laty hrebeňa (cm).

Pozor! Ku krycej dĺžke treba prirátať aj rast dĺžky vyplývajúci z rozmeru kontralaty. Tabuľka obsahuje hodnoty zaokrúhlené na desatinné čísla. Primeraný výsledok dosiahneme, ak berieme do úvahy presnosť realizácie.

Krycia šírka

Ak poznáme celú kryciu šírku, dá sa vypočítať konštrukčná šírka, a tým pádom aj počet škridiel.

Pri konštrukčnej šírke treba brať ohľad na to, že kvôli technológii výroby škridiel môžu vzniknúť rozmerové odchýlky ± 1 mm, tým pádom uvedené hodnoty majú informatívny charakter.

Vlčanka, Danubia, Coppo 2018 a Synus

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!

Konštrukčná šírka (m)
0,59
0,74
0,89
1,04
1,19
1,34
1,49
1,64
1,79
1,94
2,09
2,24
2,39
Počet škridiel (ks)
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
2,54
2,69
2,84
2,99
3,14
3,29
3,44
3,59
3,74
3,89
4,04
4,19
4,34
4,49
4,64
4,79
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
4,94
5,09
5,24
5,39
5,54
5,69
5,84
5,99
6,14
6,29
6,44
6,59
6,74
6,89
7,04
7,19
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
7,34
7,49
7,64
7,79
7,94
8,09
8,24
8,39
8,54
8,69
8,84
8,99
9,14
9,29
9,44
9,59
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
9,74
9,89
10,04
10,19
10,34
10,49
10,64
10,79
10,94
11,09
11,24
11,39
11,54
11,69
11,84
11,99
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40
12,14
12,29
12,44
12,59
12,74
12,89
13,04
13,19
13,34
13,49
13,64
13,79
13,94
14,09
14,24
14,39
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
45,5
46
46,5
47
47,5
48
14,54
14,69
14,84
14,99
15,14
15,29
15,44
15,59
15,74
15,89
16,04
16,19
16,34
16,49
16,64
16,79
48,5
49
49,5
50
50,5
51
51,5
52
52,5
53
53,5
54
54,5
55
55,5
56
16,94
17,09
17,24
17,39
17,54
17,69
17,84
17,99
18,14
18,29
18,44
18,59
18,74
18,89
19,04
19,19
56,5
57
57,5
58
58,5
59
59,5
60
60,5
61
62
63
64
65
66
67

Rundo “A”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!
Konštrukčná šírka (m)
0,52
0,82
1,12
1,42
1,72
2,02
2,32
2,62
2,92
3,22
Počet škridiel (ks)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3,52
3,82
4,12
4,42
4,72
5,02
5,32
5,62
5,92
6,22
6,52
6,82
7,12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
7,42
7,72
8,02
8,32
8,62
8,92
9,22
9,52
9,82
10,12
10,42
10,72
11,02
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
11,32
11,62
11,92
12,22
12,52
12,82
13,12
13,42
13,72
14,02
14,32
14,62
14,92
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
15,22
15,52
15,82
16,12
16,42
16,72
17,02
17,32
17,62
17,92
18,22
18,52
18,82
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Rundo “B”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!
Konštrukčná šírka (m)
0,595
0,895
1,195
1,495
1,795
2,095
2,395
2,695
2,995
3,295
Počet škridiel (ks)
2,25
3,25
4,25
5,25
6,25
7,25
8,25
9,25
10,25
11,25
3,595
3,895
4,195
4,495
4,795
5,095
5,395
5,695
5,995
6,295
6,595
6,895
7,195
12,25
13,25
14,25
15,25
16,25
17,25
18,25
19,25
20,25
21,25
22,25
23,25
24,25
7,495
7,795
8,095
8,395
8,695
8,995
9,295
9,595
9,895
10,195
10,495
10,795
11,095
25,25
26,25
27,25
28,25
29,25
30,25
31,25
32,25
33,25
34,25
35,25
36,25
37,25
11,395
11,695
11,995
12,295
12,595
12,895
13,195
13,495
13,795
14,095
14,395
14,695
14,995
38,25
39,25
40,25
41,25
42,25
43,25
44,25
45,25
46,25
47,25
48,25
49,25
50,25
15,295
15,595
15,895
16,195
16,495
16,795
17,095
17,395
17,695
17,995
18,295
18,595
18,895
51,25
52,25
53,25
54,25
55,25
56,25
57,25
58,25
59,25
60,25
61,25
62,25
63,25

Rundo “C”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!
Konštrukčná šírka (m)
0,67
0,97
1,27
1,57
1,87
2,17
2,47
2,77
3,07
3,37
Počet škridiel (ks)
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
3,67
3,97
4,24
4,57
4,87
5,17
5,47
5,77
6,07
6,37
6,67
6,97
7,27
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
21,5
22,5
23,5
24,5
7,57
7,87
8,17
8,47
8,77
9,07
9,37
9,67
9,97
10,27
10,57
10,87
11,17
25,5
26,5
27,5
28,5
29,5
30,5
31,5
32,5
33,5
34,5
35,5
36,5
37,5
11,47
11,77
12,07
12,37
12,67
12,97
13,27
13,57
13,87
14,17
14,47
14,77
15,07
38,5
39,5
40,5
41,5
42,5
43,5
44,5
45,5
46,5
47,5
48,5
49,5
50,5
15,37
15,67
15,97
16,27
16,57
16,87
17,17
17,47
17,77
18,07
18,37
18,67
18,97
51,5
52,5
53,5
54,5
55,5
56,5
57,5
58,5
59,5
60,5
61,5
62,5
63,5

Rundo “D”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!
Konštrukčná šírka (m)
0,745
1,045
1,345
1,645
1,945
2,245
2,545
2,845
3,145
3,445
Počet škridiel (ks)
2,75
3,75
4,75
5,75
6,75
7,75
8,75
9,75
10,75
11,75
3,745
4,045
4,345
4,645
4,945
5,245
5,545
5,845
6,145
6,445
6,745
7,045
7,345
12,75
13,75
14,75
15,75
16,75
17,75
18,75
19,75
20,75
21,75
22,75
23,75
24,75
7,645
7,945
8,245
8,545
8,845
9,145
9,445
9,745
10,045
10,345
10,645
10,945
11,245
25,75
26,75
27,75
28,75
29,75
30,75
31,75
32,75
33,75
34,75
35,75
36,75
37,75
11,545
11,845
12,145
12,445
12,745
13,045
13,345
13,645
13,945
14,245
14,545
14,845
15,145
38,75
39,75
40,75
41,75
42,75
43,75
44,75
45,75
46,75
47,75
48,75
49,75
50,75
15,445
15,745
16,045
16,345
16,645
16,945
17,245
17,545
17,845
18,145
18,445
18,745
19,045
51,75
52,75
53,75
54,75
55,75
56,75
57,75
58,75
59,75
60,75
61,75
62,75
63,75

Zenit “A”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!
Konštrukčná šírka (m)
0,52
0,82
1,12
1,42
1,72
2,02
2,32
2,62
2,92
3,22
Počet škridiel (ks)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3,52
3,82
4,12
4,42
4,72
5,02
5,32
5,62
5,92
6,22
6,52
6,82
7,12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
7,42
7,72
8,02
8,32
8,62
8,92
9,22
9,52
9,82
10,12
10,42
10,72
11,02
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
11,32
11,62
11,92
12,22
12,52
12,82
13,12
13,42
13,72
14,02
14,32
14,62
14,92
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
15,22
15,52
15,82
16,12
16,42
16,72
17,02
17,32
17,62
17,92
18,22
18,52
18,82
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Zenit “B”

!Pripomíname, že v dôsledku výrobnej technológie, sa od daných rozmerových hodnôt betónových škridiel môže stredná (priemerná) hodnota krycej šírky odchýliť, preto sú uvedené hodnoty len orientačné!
Konštrukčná šírka (m)
0,67
0,97
1,27
1,57
1,87
2,17
2,47
2,77
3,07
3,37
Počet škridiel (ks)
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
3,67
3,97
4,27
4,57
4,87
5,17
5,47
5,77
6,07
6,37
6,67
6,97
7,27
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
21,5
22,5
23,5
24,5
7,57
7,87
8,17
8,47
8,77
9,07
9,37
9,67
9,97
10,27
10,57
10,87
11,17
25,5
26,5
27,5
28,5
29,5
30,5
31,5
32,5
33,5
34,5
35,5
36,5
37,5
11,47
11,77
12,07
12,37
12,67
12,97
13,27
13,57
13,87
14,17
14,47
14,77
15,07
38,5
39,5
40,5
41,5
42,5
43,5
44,5
45,5
46,5
47,5
48,5
49,5
50,5
15,37
15,67
15,97
16,27
16,57
16,87
17,17
17,47
17,77
18,07
18,37
18,67
18,97
51,5
52,5
53,5
54,5
55,5
56,5
57,5
58,5
59,5
60,5
61,5
62,5
63,5

Viac sa dozviete z Montážneho návodu: