V súčasnosti sa už aj komplikovanejšie strešné systémy dajú nadimenzovať veľmi ľahko a rýchlo pomocou projektovania na počítači.
Presnosť výpočtov obmedzuje iba konštrukčná kostra vkladaná do počítača, resp. poskytnuté prípady zaťaženia určujú zadané konštrukčné prvky a záťažové podmienky.
Počas dimenzovania a výpočtov však netreba zabudnúť na kontrolu výsledkov. Takto sa dajú ľahko vyfiltrovať možné chyby.
V manuály Vám uvedieme faktory a dôležité plánovacie princípy ovplyvňujúce výpočty.

Základná hodnota hmotnosti krytiny

Najdôležitejší princíp projektovania je základná hodnota hmotnosti krytiny.
Týmto by sme chceli vyvrátiť názor, podľa ktorého sú betónové škridly príliš ťažké, kvôli čomu by mohli nastať problémy.
Pravdou je, že betónová krytina je jedna z najťažších krytín, avšak záťaž škridiel voči celkovému zaťaženiu celej strechy predstavuje iba 15% – 25%.

Základné hmotnosti škridiel Terran:
Základná škridla Vlčanka: 4,4 kg/ks
Základná škridla Danubia: 4,3 kg/ks
Základná škridla Coppo 2018: 4,4 kg/ks
Základná škridla Rundo: 4,7 kg/ks
Základná škridla Zenit MAX: 5,1 kg/ks
Základná škridla Synus: 3,9 kg/ks

Z týchto hodnôt vypočítame hmotnosť krytia na základe sklonu strechy:

Vlčanka, Danubia, Coppo 2018, Synus

Sklon krytiny Najmenšie prekrytie Najväčšia vzdialenosť Odporúčaná vzdialenosť laty odkvapu Odporúčaná vzdialenosť laty hrebeňa Spotreba škridiel (ks/m2) Hmotnosť krytiny (kg/m2)
Vlčanka, Danubia, Coppo 2018 Synus
10-13,9° 10 cm 32 cm 35 cm
5 cm
10,58 45,49 41,26
14-21,9° 10 cm 32 cm 33 cm 5 cm 10,58 45,49 41,26
22-29,9° 9 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,10 43,43 39,39
nad 30° 8 cm 34 cm 33 cm 4 cm 9,80 42,14 38,22

Rundo

Sklon krytiny Najmenšie prekrytie Najväčšia vzdialenosť Odporúčaná vzdialenosť laty odkvapu Odporúčaná vzdialenosť laty hrebeňa Spotreba škridiel (ks/m2) Hmotnosť krytiny (kg/m2)
20° – 23,9° 14 cm 28 cm 34 cm 5 cm 11,9 55,93
24° – 29,9° 14 cm 28 cm 30 cm 5 cm 11,9 55,93
30° – 34,9° 13 cm 29 cm 30cm 5 cm 11,49 54,00
35° – 44,9° 12 cm 30 cm 30 cm 5 cm 11,11 52,22
Nad 45° 11 cm 31 cm 30 cm 5 cm 10,75 50,53

Zenit Max

Sklon krytiny Najmenšie prekrytie Najväčšia vzdialenosť Odporúčaná vzdialenosť laty odkvapu Odporúčaná vzdialenosť laty hrebeňa Spotreba škridiel (ks/m2) Hmotnosť krytiny (kg/m2)
20-23,9° 10,5 cm 31,5 ccm 35 cm
5 cm
10,58 53,96
24° – 27,9° 10,5 cm 31,5 cm 33 cm 5 cm 10,58 53,96
28° – 34,9° 9,5 cm 32,5 cm 33 cm 4,5 cm 10,26 52,33
Nad 35° 8 cm 34 cm 33cm 4 cm 9,80 49,98

Ďalšie informácie ohľadne montáže betónových škridiel získate tu.

K jednotlivým konštrukčným prvkom odporúčame nasledujúce hodnoty záťaže:
latovanie, kontralata 4 kg/m2 strechy;
podkladová fólia 0,12-0,27 kg/m2 strechy;
krokva (10/15 – 90 cm) 12 kg/m2 strechy;
tepelná izolácia 15-50 kg/m3 v závislosti od materiálu a výrobcu
montovaný sadrokartón 60 kg/m2, 96 kg/m2 s dvojitým obkladom bez omietky;
plné debnenie (záklop) 12-17 kg/m2 strechy

Hodnoty záťaže snehu a vetra sú udávané podľa predpisov EUROCODE.

Hrúbka latovania, rozmery a hustota krokiev je určená z predpokladanej vlastnej váhy krytiny. Vzdialenosť krokiev je spravidla 80-100 cm, pri väčších vzdialenostiach je potrebné používať hrubšie strešné laty.

Latovanie strechy sa ohne pod tlakom snehu, sily vetra a vlastnej záťaže krytiny. Maximálna hodnota ohnutia je určená štandardom EUROCODE ako 1/200 hodnoty rozponu, čo pri vzdialenostiach krokiev 80 cm činí 4 mm. Väčšie prehnutie nie je dovolené, ani z estetického hľadiska, a na druhej strane zmeny tvaru strechy ovplyvňujú aj dosadenie škridiel. Takto vznikajú napätia/pnutia, ktoré môžu zlomiť laty.

Možnosť ohnutia môžeme znížiť dvoma spôsobmi:

  • buď zvýšime prierez lát, alebo
  • strešné laty podoprieme krokvami, t.j. vytvoríme spojitý nosník.

Dôsledkom týchto opatrení je, že záporný moment laty nachádzajúcej sa pod krokvou zníži kladný moment laty v úseku medzi krokvami. Predlžovanie lát môžeme urobiť aj nad krokvami. Podľa možnosti je potrebné vyhnúť sa uloženiu lát na dvoch podperách.

Držanie a pevnosť strechy sa zvýši zabudovaním strešných lát a dosiek. Príslušenstvom podkladového debnenia krytiny je aj výstuha pripevnená klincom proti silnému vetru.

Strechy zhotovené z produktov spoločnosti Terran Slovakia, s.r.o., pri zodpovednom realizovaní patria k strechám, na ktorých sa dobre a bezpečne pohybuje.

Vlčanka
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
0,44 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 32,0 cm
0,41 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 34,0 cm
Rundo
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
0,54 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 28,0 cm
0,49 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 31,0 cm
Zenit MAX
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
0,52 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 31,5 cm
0,49 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 34 cm
Danubia
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
0,44 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 32,0 cm
0,41 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 34,0 cm
Coppo 2018
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
0,44 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 32,0 cm
0,41 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 34,0 cm
Synus
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
0,40 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 32,0 cm
0,37 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 34,0 cm

 

 

Poznámka: Štandard STN EN 490 dovoľuje odchýlku ± 10% od menovitej hodnoty, tieto hodnoty odporúčame brať do ohľadu z hľadiska bezpečnosti.

Viac sa dozviete z Montážneho návodu:

 

STIAHNUŤ