Ze­nit Roz­de­ľo­vací hre­be­náč X An­tická čer­vená

Rozdeľovací hrebenáč X slúži na prekrytie styčného bodu štyroch nároží. Smerový uhol vo vodorovnej rovine medzi nárožím predstavuje 90°.

Povrchová úprava Colorsystem
Záruka 50 rokov
Cena s DPH/ks 17.60

Technické údaje

kus/paleta 16
Spotreba materiálu 1 ks/ na styčný bod
Rozmery 508 x 508 mm
Hmotnosť 14 kg/ks
Pokrytie min. 5 cm z každej strany
Pripevnenie utesňovacím klincom