Ze­nit Zá­kladná škridla An­tická čer­vená

Základná škridla je základným prvkom pokrývania strechy, pretože táto škridla sa ukladá na viac ako 95% celej plochy. Krycia šírka má byť viacnásobkom základných škridiel! Pokládku škridiel treba realizovať vo väzbe s posunom o polovičnú škridlu. Pri montáži sa odporúča používanie hrubších kontralát kvôli plochému tvaru škridiel.

Technické údaje

kus/paleta 240
Spotreba materiálu 10,75 - 11,90 ks/m2
Krycia šírka 300 mm
Rozmery 330 x 420 mm
Hmotnosť 4,80 kg/ks
Materiál vysokokvalitný farbený betón