Ze­nit Krajná škridla p/ľ An­tická čer­vená

Krajná škridla je prvok na jednotnú a odbornú realizáciu lemu strechy. Ich pripevnenie musí byť zhotovené tak, aby bolo odolné proti poveternostným vplyvom. Od štítovej dosky treba vynechať príslušnú vzdialenosť kvôli pohybu a teplotnej rozťažnosti. Pravé a ľavé krajné škridly nemajú rovnaké rozmery, každá krajná škridla musí byť priskrutkovaná pozinkovanými skrutkami, prípadne príchytkami.

Povrchová úprava Colorsystem
Záruka 50 rokov
Cena s DPH/ks 5.53

Technické údaje

kus/paleta 32
Krycia šírka 300 mm
Rozmery 330 x 420 mm
Hmotnosť 6,50/ 6,90 kg/ks
Spotreba materiálu 3,2 – 3,6 ks/bm
Možnosť aplikácie pri vzdialenosti lát 28 - 31 cm