Vl­čanka Hre­be­náč Vl­čanka

Hrebenáč predstavuje základný prvok hrebeňa a nárožia. Vzhľadom na rôzne klimatické a poveternostné podmienky nášho územia, hrebenáče je potrebné pripevniť príchytkami. Pripevnenie má byť realizované presne, aby vietor hrebenáč nestrhol zo strechy a aby sa zrážková voda nedostala pod hrebenáč. V minulosti používaný postup montáže hrebenáčov pomocou malty sa neodporúča. Na pripevnenie hrebeňovej a nárožnej laty odporúčame použiť výrobcom distribuovaný držiak laty s klincom.

Povrchová úprava Basic
Záruka 50 rokov
Cena s DPH/ks 2.62

Technické údaje

kus/paleta 128
Spotreba materiálu 2,8 ks/m (s prekrytím 5 cm)
Rozmery 250/230 x 420 mm
Hmotnosť 4,70 kg/ks
Krycia dĺžka 370 (s prekrytím 5 cm)
Pripevnenie príchytkou hrebenáča