Vl­čanka Od­vet­rá­va­cia škridla Vl­čanka

Odvetrávacia škridla slúži na odvod vzduchu z prevetraných strešných priestorov. Jej umiestnenie sa odporúča v druhom rade pod hrebeňom pri dĺžke krokvy nad 4 rady škridiel. Tým sa zabezpečí plynulé prúdenie vzduchu pod krytinou. V prípade veľkej strešnej plochy sa môžu odvetrávacie škridly ukladať v posunutej polohe aj do dvoch línií. Dôležité je, aby bolo odvetrané každé pole medzi krokvami, a preto odvetrávacie škridly musia byť umiestnené aj pozdĺž nárožia od 4 radu škridiel. Vetracia mriežka umiestnená pred otvorom odvetrávacej škridly zabezpečuje voľné prúdenie vzduchu a zároveň zabraňuje vniknutie hmyzu a vtákov do podstrešia.

Povrchová úprava Basic
Záruka 50 rokov
Cena s DPH/ks 7.19

Technické údaje

kus/paleta 34
Spotreba materiálu 1,5 ks/ 10m² (450 cm² = 15 ks/ 100 m²) alebo min. 1 ks do každého poľa medzi krokvami
Krycia šírka 300 mm
Rozmery 330 x 420 mm
Hmotnosť 6,00 kg/ks
Vetrací prierez ~30 cm2